آخرین خبرها

بایگانی برچسب : شهید زنده محمد جعفری منش

مردی که در ارتفاع ماند

mardi

(خاطرات شگفت شهید زنده محمد جعفری منش)تابـوت من را هم می آورند پاییـن و درش را باز می کنند وشهیـد باریـکانی در حال فاتحه خواندن بوده که نمی دانم، دم و بازدم دهـانم بـوده، پـلک چـشمم بوده یا حرکـت دستم، که ایشان متوجه می شود و…   نوبت و تاریخ چاپ : اول ۱۳۸۹ شمارگان : ۲۵۰۰ قیمت : ۲۵۰۰ ... ادامه مطلب »