آخرین خبرها

بایگانی برچسب : بین دنیا و بهشت

بین دنیا و بهشت

donya

( خاطرات مردی محمدتقی، محمدتقی! می شنوی آقا جون؟ می شنوی عزیز؟) در آستانه ی بهشت، دم در بهشت، بین دنیا و بهشت قرار داری شما! خوشا به حالت، … که تنها هفده سال زندگی کرد، ولی هنگام شهادت سی و پنج ساله بود.) مقام معظم رهبری به ملاقاتش رفت، دست برپیشانی اش کشید و این جملات نغز را ادا ... ادامه مطلب »