آخرین خبرها

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

پیامبری در میدان هنر، سلحشورانه با جوشن تقوا

Farajollah_Salahshoor

به نام خدا پیامبری در میدان هنر، سلحشورانه با جوشن تقوا انالله و اناالیه راجعون سلحشور در عصری ظهور کرد که هنر لباس فسق پوشیده و روح هنر گرفتار در قفس پوچی و اباحه گری بود. او جوشن تقوا پوشید و سلحشورانه در میدان هنر پیامبری کرد. میدانی که با قرآن بیگانه بود، نه فقط بیگانه، پاداش منادی قرآن، سنگ ... ادامه مطلب »