آخرین خبرها

درباره موسسه

فیلم ده افسر

label-300x300

در طول برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مراجعه کنندگان در مقابل غرفه ی رسول آفتاب تجمع می کردند تا خاطرات نا گفته و شنیدنی یکی از افسران فرهنگی را درباره ی فتنه بشنوند. مراجعات مکرر برای دریافتCD  این خاطرات ما را بر آن داشت تا مجموعه کامل خاطرات ضبط شده را  تدوین نموده و در یک ... ادامه مطلب »