آخرین خبرها

فراخوان ادبی حماسه 15 خرداد ورامین

اسامی برگزیدگان نخستین جشنواره ادبی ۱۵ خرداد

aasar1

بخش مقاله: نفر اول: محمد اسماعیل زاده/ از: قم نفر دوم: عبدالرضا شیرکوند/ از: ورامین نفر سوم (مقاله مشترک):  نسرین قلی پور- مریم قلی پور- فیض اله جمالی/ از: ورامین تقدیری ها: ضمن سپاسگزاری از آقای طاهر میرزا کریمی خبرنگار محترم نشریه ابتکار برای نگارش یادداشتی وحدت بخش و مبتنی بر همدلی مردم و مسئولان در بزرگداشت قیام ۱۵ خرداد ... ادامه مطلب »